Eesti English

Üldsätted

  • Madratsiparadiis.ee on TRCV OÜ poolt asutatud e-pood, mille vahendusel toimub toodete müük.
  • Madratsiparadiis on TRCV OÜ-le kuuluv kaubamärk.
  • TRCV OÜ  ja ostja, kes vormistab www.madratsiparadiis.ee  e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed, sõlmivad lepingu, mis lähtub ostutingimustest.
  • Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe ostutingimustes kokkulepitust.
  • TRCV OÜ-l  on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.
  • Teenuse osutajal, TRCV OÜ-l, on õigus ühepoolselt muuta ostulepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult teenuse kasutajat.
  • Ostutingimustes toodud tingimustega tutvumine on ostjale kohustuslik.
  • Ostu- ja kasutajatingimused kehtivad alates 01.02.2014