Eesti English

Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

PRETENSIOONI ESITAMISE ÕIGUS JA NÕUETELE MITTEVASTAVATE TOODETE TAGASTAMINE

  • Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on ostjal õigus pretensioone esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

  • Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel peab ostja kahe kuu jooksul saatma e-kirja aadressile info@madratsiparadiis.ee järgneva infoga:
          1) kliendi nimi ja kontaktandmed;
          2) kaebuse esitamise kuupäev;
          3) tootel ilmnenud defekt, võimalusel lisage ka fotod;
          4) TRCV OÜ-le esitatav nõue;
          5) arve number, võimalusel lisada arve koopia.
  •  Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 2 kuu jooksul peale defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda TRCV OÜ-lt tasuta toote parandamist või kauba vahetamist.
  •   TRCV OÜ ei vastuta:
           1) kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;
           2) defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
           3) toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.